UKK - Usein kysytyt kysymykset

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

 

Milloin vesijohto ja viemäri on saatavilla Villingissä?

Maanantaina 23.1.2012 oli historiallinen päivä. Villingin kartano on liitetty Villingin vesiosuuskunnan vesihuoltojärjestelmään; hanoista tuli hyvää talousvettä ja jätevesiviemäri toimi.

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa vesihuolto rakennettiin ympärivuotisena Kylälahden rantaan sekä Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n kiinteistöjen läheisyyteen.

Toiseen vaiheen toteutus voi liittymishalukkuudesta riippuen tapahtua kuluvan vuoden toukokuun aikana.

 

Tuleeko vesihuoltoverkostosta ympärivuotinen?

Pääosin ei tule. Verkosto saaressa on tarkoitus rakentaa kevät-, kesä- ja syksykäyttöiseksi. Ns. kesäkäyttöinen verkosto palvelee suurinta osaa kiinteistönomistajista, ja sen rakentaminen on halvempaa. Kesäkäyttöinen vesijohto ja paineviemäri voidaan sijoittaa maan pinnalla tai matalaan syvyyteen, jolloin rakennus- ja kaivuutyöt ovat kevyemmät eivätkä myöskään aiheuta suuria maisemanmuutoksia rakentamisaikana. Talvikäyttöisyys edellyttää upottamista syvälle maahan. Verkoston alkupää Kylänlahdessa ja linjapumppaamo on kuitenkin sijoitettava routasyvyyden alle, ja talvikäyttö saattaa olla mahdollista joillekin lähialueen kiinteistöille. Verkoston alkupään linjaus kulkee jo olemassa olevien polkujen alla. Merilinja, rantautumiset ja linjaus Jollaksessa ja liittymä vesilaitoksen verkkoon sijoitetaan routasyvyyden alle.

 

Miksi kaupungin vesilaitos ei rakenna vesihuoltoverkostoa?

Helsinki on tekemässään vesihuollon kehittämissuunnitelmassa todennut, että Villinkiin olisi syytä saada keskitetty vesihuolto ainakin osaan saaresta. Kehittämissuunnitelmassa todetaan, että vesihuolto tulee toteuttaa alueen haltijoiden toimesta. Toistaiseksi Villinki ei siten kuulu HSY:n toiminta-alueeseen. Tilanne voi muuttua asemakaavoituksen myötä.

 

Onko osuuskunnan jäsenyys ehtona vesi- ja viemäriliittymän hankinnalle?

Kyllä on. Osuuskunta myy palveluita jäsenille.