Tiedotteet

Ajankohtaista

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Vesi- ja viemärijohdon aukaisu keväällä 2024

Vesi- ja viemärijohto pyritään aukaisemaan kelien sen salliessa viikolla 17. Vapuksi auki!

 

Etusivu

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

6.10.2023
Vesi- ja viemäriverkosto laitetaan talviasentoon 30.10. Jäseniä pyydetään ilmoittamaan kotisivujen kautta vesimittarin lukemat (liittäminen ja palvelut, mittarilukemat), jota kautta tieto käytöstä menee tilitoimistoon. Vesijohto ei ole käytettävissä 30.10. jälkeen, eikä kiinteistön pumppaamoa saa käyttää
 

Ajankohtaista

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

2.4.2024
Vesi- ja viemärijohto pyritään aukaisemaan keväällä 2024 Vapuksi, viikolla 17, kelien sen salliessa.
6.10.2023
Vesi- ja viemäriverkosto laitetaan talviasentoon 30.10. Jäseniä pyydetään ilmoittamaan kotisivujen kautta vesimittarin lukemat (liittäminen ja palvelut, mittarilukemat), jota kautta tieto käytöstä menee tilitoimistoon. Vesijohto ei ole käytettävissä 30.10. jälkeen, eikä kiinteistön pumppaamoa saa käyttää

31.5.2023
Osuuskuntakokous pidettiin 31.5. Hotelli U14:sta, Unioninkatu 14. Läsnä oli 12 jäsentä, joilla yhteensä 14 ääntä. Osuuskuntakokous hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Kokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan 6:teen ja varajäseniä ei valita. Hallituksen jäsenenä jatkavat  Risto Leka, Kasperi Saari, Teijo Vuorinen, jotka olivat vuoden 2021 osuuskuntakokouksessa valittu kolmeksi vuodeksi sekä Matti Ylä-Mononen, joka oli vuoden 2022 varsinaisessa osuuskuntakokouksessa valittu kolmeksi vuodeksi. Lisäksi jäseneksi kolmeksi vuodeksi valittiin Thomas Tillander 31.5.2022.
Tilintarkastajaksi
valittiin HT Johanna Guillou. Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö MGI Tilintarkastus Oy, päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Sari Hakala.Päätettiin korottaa liittymismaksua seuraavasti:- osuuskunnan sääntöjen 8§:n tarkoittamaa liittymismaksu korotetaan 1.6.2023 alkaen 15.980 euroon. Liittymismaksu on kaksinkertainen, mikäli palvelu on ympärivuotinen. Liittymismaksu on osuuskunnan sääntöjen mukaan siirto- ja takaisinmaksukelpoinen ilman liittymismaksuun sisältyvää rahoitusmaksua (4.980 euroa, per 31.5.2023). Päätettiin myös, että kaikille 1.6.2023 jälkeen liittyville lasketaan ja veloitetaan lisäksi rahoitusmaksua 45 euroa/kk liittymismaksuun takautuvasti kesäkuuhun 2023. Rahoitusmaksu on kaksinkertainen, jos sopimus on ympärivuotinen. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 hyväksyttiin ja vahvistettiin perusmaksuksi 462€/vuosi ja talousveden ja viemärin käyttömaksuksi 5,95€/m3.

 

25.3.2022
Osuuskunnan hallitus hyväksyi kokouksessa 20.1. käyttömaksun korotuksen 1.1.2022 alkaen. Uusi käyttömaksu on 5,41€/m3, perusmaksu on ennallaan 420€/vuosi. Vesimaksut lähetetään viikolla 10, eräpäivä on 25.3.

1.11.2021
Vesi- ja viemäriverkosto laitetaan talviasentoon 1.11. Jäseniä pyydetään ilmoittamaan kotisivujen kautta vesimittarin lukemat (liittäminen ja palvelut, mittarilukemat), jota kautta tieto käytöstä menee tilitoimistoon. Vesijohto ei ole käytettävissä 1.11. jälkeen, eikä kiinteistön pumppaamoa saa käyttää

30.9.2021
Osuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin torstaina 30.9. Hotelli U14:sta, Unioninkatu 14. Läsnä oli 16 jäsentä, joilla yhteensä 30 ääntä. Osuuskuntakokous hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Hallituksen jäsenenä jatkaa Jussi Olkkonen, joka oli vuoden 2020 varsinaisessa osuuskuntakokouksessa valittu kolmeksi vuodeksi. Hallitukseen valittiin uudelleen kolmeksi vuodeksi Risto Leka, Kasperi Saari ja Juhani Suomela. Viidenneksi jäseneksi hallitukseen valittiin Teijo Vuorinen. Varajäseniksi valittiin vuodeksi kerrallaan Matti Ylä-Mononen ja Thomas Tillander uudelleen. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö MGI Tilintarkastus Oy, päävastuullisena tarkastajana toimii HT-tilintarkastaja Harri Saarinen.Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisest. Osuuskuntakokous vahvisti hallituksen aiemmin tekemän päätöksen korottaa vesihuollon perus- ja käyttömaksuja. Uusi perusmaksu on 420€/vuosi ja talousveden ja viemärin käyttömaksu on 5,25€/m3. Uudet maksut tulivat voimaan 1.11.2021. Varsinaisen osuuskuntakokouksen jälkeen hallituksen puheenjohtaja taustoitti PowerPoint esityksellään kokoukseen osallistuneita eräillä ajankohtaisilla asioilla, mutta niistä ei tehty päätöksiä.

23.4.2021
Kesävesi on avattu ja viemärin käyttö sallittu

26.4.2021
Vesi- ja viemäriverkon kesäkauden käyttöönottotoimenpiteet (avaus, huuhtelu ja talousvesinäytteet) aloitetaan viikon 16 alussa. Työ kestää noin viikon (päivitetty 15.4.).

4.3.2021
Osuuskunnan hallitus hyväksyi kokouksessa 4.3. käyttömaksun korotuksen 1.1.2021 alkaen. Uusi käyttömaksu on 5,25€/m3, perusmaksu on ennallaan 420,00€/vuosi. Vesimaksut lähetetään viikolla 11, eräpäivä on 31.3.

26.10.2020
Vesi- ja viemäriverkosto laitetaan talviasentoon 26.10. Jäseniä pyydetään ilmoittamaan kotisivujen kautta vesimittarin lukemat (liittäminen ja palvelut, mittarilukemat), jota kautta tieto käytöstä menee tilitoimistoon. Vesijohto ei ole käytettävissä 26.10. jälkeen, eikä kiinteistön pumppaamoa saa käyttää

25.9.2020 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Helsingin hallinto-oikeuden ja ympäristönsuojelupäällikön päätökset kumotaan ja Arkkitehtiliiton hakemus vesihuoltolaitoksen vesi-ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta hylätään. Korkein hallinto-oikeus julkaisi päätöksen vuosikirjaratkaisuna. Korkein hallinto-oikeus on vuodesta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävistä päätöksistä. Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muuten yleistä merkitystä


24.9.2020
Osuuskuntakokous pidettiin 24.9. Hotelli U14:sta. Kokous hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti

4.5.2020
Korkein hallinto-oikeus on varannut Villingin vesiosuuskunnalle tilaisuuden antaa vastaselityksen Arkkitehtiliiton tekemään vastineeseen ja Helsingin kaupungin antamaan lausuntoon liittyen vesiosuuskunnan vaatimaan muutoksenhakuun kiinteistö Oivalan vapauttamispäätöksestä liittyä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemärijohtoon. Klikkaa tummennetuista, niin pääset kirjelmiin. Hallitus päättää vastaselityksen antamisesta 16.4. kokouksessa.

20.4.2020
Maanantaina 20.4. hallitus on päättänyt avata kesäveden ja viemärin. Vesiosuuskunnan hallitus haluaa toimia vastuullisesti ja muistuttaa jäseniään voimassa olevista liikkumis- ja kokoontumisrajoituksista sekä niiden noudattamisesta. Rajoituksia tarvitaan estämään pandemian eteneminen ja suojelemaan julkista sairaanhoitoa romahtamiselta. Erityisesti saareen menemistä on pyydetty välttämään, jos ei ole erityistä tarvetta. Veneily ei ole kielletty, mutta veneellä liikkuminen voi esimerkiksi aiheuttaa meripelastustehtäviä.

28.10.2019
K Jousmaa Oy laittaa vesi- ja viemäriverkoston talviasentoon maanantaina 28.10.2019.
Samalla he poistavat vesimittarin, lukevat sen ja ilmoittavat kulutuksen tilitoimistollemme. Jos poistatte mittarin itse, ilmoittakaa lukema tilitoimistoon. Vesijohto ei ole käytössä 28.10. jälkeen eikä kiinteistön pumppaamoa saa käyttää.
27.5.2019
Villingin vesiosuuskunnan varsinainen kokous, osuuskuntakokous, pidettiin maanantaina 27.5. Hotelli F6:ssa, Fabianinkatu 6. Läsnä oli 11 jäsentä, joilla yhteensä 12 ääntä. Osuuskuntakokous hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Talousarvio vuodelle 2019 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Hallituksen jäseninä jatkavat Risto Leka, Kasperi Saari ja Juhani Suomela, joka olivat vuoden 2018 varsinaisessa osuuskuntakokouksessa valittu kolmeksi vuodeksi. Uutena hallitukseen kolmeksi vuodeksi valittiin Johan Sundholm. Varajäsenet valitaan toimeensa vuodeksi kerrallaan. Varajäsenenä jatkaa Jukka Peltonen ja uudeksi varajäseneksi valittiin Thomas Tillander. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Hill Audit Oy, päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Lauri Mäki. Osuuskuntakokous vahvisti hallituksen aiemmin tekemän päätöksen korottaa vesihuollon perus- ja käyttömaksuja. Uusi perusmaksu on 416,64€/vuosi ja talousveden ja viemärin käyttömaksu on 4,96€/m3. Uudet maksut tulivat voimaan 1.1.2019.

23.4.2019
Kesävesi avataan pääsiäisen jälkeen viikolla 17.

15.3.2019
Vesilaskut lähetetään kiinteistöille kuluvalla viikolla, eräpäivä 29.3. Perusmaksua on jouduttu korottamaan merkittävästi muun muassa liittymisinnon ja asemakaavan etenemisen pysähdyttyä.

24.12.2018
Osuuskunnan hallitus on vedonnut Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jotta Arkkitehtiliiton kiinteistö Oivalalle myönnetty vapautus vesihuoltoon liittymisvelvollisuudesta kumottaisiin. Lue hakemus tästä

29.10.2018
Vesi- ja viemäriverkosto laitetaan talviasentoon 29.10. Jäseniä pyydetään ilmoittamaan vesimittarin lukeman tilitoimistoon. Vesijohto ei ole käytettävissä 29.10. jälkeen eikä kiinteitön pumppaamoa saa käyttää.

4.5.2018
Villingin vesiosuuskunnan varsinainen kokous, osuuskuntakokous, pidettiin torstaina 24.5. Hotelli F6:ssa, Fabianinkatu 6. Läsnä oli 8 jäsentä, joilla yhteensä 9 ääntä. Osuuskuntakokous hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Talousarvio vuodelle 2018 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Hallituksen jäsenenä jatkaa Heikki Majava, joka oli vuoden 2016 varsinaisessa osuuskuntakokouksessa valittu kolmeksi vuodeksi. Hallitukseen valittiin uudelleen kolmeksi vuodeksi Risto Leka, Kasperi Saari ja Juhani Suomela. Varajäseninä jatkavat Topi Lajunen ja Jukka Peltonen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Hill Audit Oy, päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Lauri Mäki. Osuuskuntakokous vahvisti hallituksen aiemmin tekemän päätöksen korottaa vesihuollon perus- ja käyttömaksuja. Uusi perusmaksu on 17,36€/kk ja talousveden ja viemärin käyttömaksu on 4,65€/m3. Uudet maksut tulivat voimaan 1.1.2018.

27.4.2018
Torstaina 27.4. avataan kesävesi ja viemäri sään salliessa.
29.3.2018
2018 vesimaksut postitettu.
13.11.2017
K Jousmaa Oy suorittaa vesi- ja viemäriverkoston talviasentoon laittamisen maanantaina 13.11.2017. Samalla he poistavat kunkin kiinteistön vesimittarin, lukevat sen ja ilmoittavat kulutuksen tilitoimistollemme Hörhammer Oy:lle. Jos vesimittarinne on sellainen, jota ei tarvitse poistaa talveksi tai poistatte sen itse, muistakaa lukea mittari ja ilmoittaa lukema tilitoimistolle. Sulkemispäivän (13.11.) jälkeen kesävesijohto ei ole käytössä eikä kiinteistön pumppaamoa saa käyttää. Kesävesi avataan taas kevällä 2018, josta ilmoitetaan erikseen. Kiinteistöille on lähetetty TÄRKEÄ syyshuolto-ohje verkoston sulkemiseen ja tyhjennykseen liittyen.

16.5.2017
Villingin vesiosuuskunnan varsinainen kokous, osuuskuntakokous, pidettiin tiistaina 16.5. Hotelli F6:ssa, Fabianinkatu 6. Läsnä oli 10 jäsentä, joilla yhteensä 11 ääntä. Osuuskuntakokous hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Talousarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Hallituksessa jatkavat Risto Leka (vpj), Heikki Majava, Kasperi Saari (pj) ja Juhani Suomela. Varajäseninä jatkavat Topi Lajunen ja Jukka Peltonen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Hill Audit Oy, päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Lauri Mäki. Hallitus korotti vesihuollon perus- ja käyttömaksuja. Uusi perusmaksu on 16,12€/kk ja talousveden ja viemärin käyttömaksu on 4,46€/m3. Uudet maksut tulivat voimaan 1.1.2017. Liittymäjohtojen liitoskohdan sopimisesta annettavasta lausunnosta vesiosuuskunta perii palvelumaksua 150€. Verkostojen ylläpitopalvelumaksua, joka syntyy verkoston huollosta, käyttöönotosta ja tyhjennyksestä, peritään toteutuneen kustannuksen mukaan vesihuollon piirissä olevilta jäseniltä. Osuuskuntakokous vahvisti nämä hallituksen tekemät päätökset.

24.4.2017Veden kesäasentoon avaaminen jouduttiin jäätymisvaaran vuoksi toteuttamaan linja kerrallaan parin päivän aikana.

31.10.2016
K Jousmaa Oy suorittaa vesi- ja viemäriverkosto talviasentoon laittamisen maanantaina 31.10.2016.
Samalla he poistavat kunkin kiinteistön vesimittarin, lukevat sen ja ilmoittavat kulutuksen tilitoimistollemme Hörhammer Oy:lle. Tämän sulkemispäivän (31.10.) jälkeen kesävesijohto ei ole käytössä eikä kiinteistön pumppaamoa saa käyttää. Kesävesi avataan taas kevällä 2017, josta ilmoitetaan erikseen.
Kiinteistöille on lähetetty TÄRKEÄ syyshuolto-ohje verkoston sulkemiseen ja tyhjennykseen liittyen.

24.5.2016
Osuuskuntakokous pidettiin 10.5. Katajanokan Kasinolla. Läsnä oli 15 jäsentä. Käsiteltiin tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastajan lausunto ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. Kasperi Saari esitti yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016 sekä suunnitelman lähivuosille, jolla vesiosuuskunnan talous saadaan terveemmälle pohjalle (PowerPoint-esitys).
Hallituksen muodostavat Risto Leka (vpj), Heikki Majava, Kaasperi Saari (pj) ja Juhani Suomela. Varajäseninä jatkavat Topi Lajunen ja Jukka Peltonen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Hill Audit Oy, päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Lauri Mäki.
Osuuskuntakokous päätti korottaa liittymismaksua nykyisestä 7.000€:sta 1.6.2016 alkaen 10.200€:oon. Kaikille liittyville lasketaan rahoitusmaksua 45€/kk liittymismaksuun takautuvasti kesäkuuhun 2016. Osuuskuntakokous päätti myös, että peritään ylimääräistä maksua osuuskunnan kaikilta liittymismaksunsa maksaneilta jäseniltä 2.000€. Ylimääräinen maksu maksetaan kolmessa erässä: 600€ eräpäivä 1.9.2016, 700€ eräpäivä 1.5.2017 ja 700€ eräpäivä 15.2018.
Vesihuollon perus- ja käyttömaksut nousevat 1.1.2016 alkaen. Hoitovastike on 14,88€/kk ja talousveden ja viemärin käyttömaksu on 4,32€/m3. Osuuskuntakokous vahvisti myös hallituksen päättämät uudet kaksi palvelumaksua: 1/ liittymäjohtojen liitoskohdan sopimisesta annettavasta lausunnosta vesiosuuskunta perii liitoskohtalausunnosta palvelumaksua 150€ sekä 2/ verkostojen ylläpitopalvelumaksua, joka syntyy verkoston huollosta, käyttöönotosta ja tyhjennyksestä, peritään toteutuneen kustannuksen mukaan vesihuollon piirissä olevilta jäseniltä syksystä 2016 alkaen.

9.5.2016
Uusi vesitutkimus on juuri valmistunut ja testasseloste on nähtävillä kotisivuilla. Näytevedet täyttivät tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja -suositukset.

20.4.2016
Kesävesi on avattu

14.3.2016
Osuuskunnan hallitus hyväksyi kokouksessaan 14.3.2016 perusmaksun ja käyttömaksun korotukset 1.1.2016 alkaen. Uusi perusmaksu on 14,88€/kk ja uusi käyttömaksu on 4,32€/m3. Vesimaksut postitettiin viikolla 11 ja eräpäivä on 30.3.2016.

26.10.2015
Kesävesi suljetaan viikolla 44. Vesihuollon piiriin kuuluvien vesiosuuskunnan jäsenten pyydetään ilmoittamaan vesimittarinsa lukeman Tilitoimisto Hörhammerille sähköpostilla: Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen .

12.5.2015
Villingin vesiosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 12.5.2015 klo 18 Hotel Havenissa, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki. Kokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden. Hallituksen jäseniksi valittiin Jouni Hakkarainen, Risto Leka, Kasperi Saari ja Juhani Suomela. Hallituksen jäsenet valittiin toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Varajäseniksi valittiin vuodeksi kerrallaan Topi Lajunen ja Jukka Peltonen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Tilintarkastus Leverage Oy. Tilintarkastajana toimii KHT Aarne Koivikko. Hallitus informoi tekemästään päätöksestä korottaa vuoden 2015 vesihuollon perus- ja käyttömaksuja.

22.4.2015
Veden kesäasentoon avaaminen.

19.3.2015
Vesimaksut postitettiin viikolla 12. Laskuissa on eräpäivänä 2.4.2015.

2.12.2014
Vesihuollon verkoston 4. ja viimeinen rakentamisen vaihe toteutettiin syksyllä 2014 rakentamalla Villingin pohjoisrannan linja 5.0 - 5.1. Villingin vesiosuuskunnan vesihuollon koko suunniteltu verkosto on siten valmistunut.

27.10.2014
Kesävesi suljetaan. Vesihuollon piiriin kuuluvien vesiosuuskunnan jäsenten pyydetään ilmoittamaan vesimittarinsa lukeman Tilitoimisto Hörhammerille sähköpostilla: Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen .

21.4.2014
Veden kesäasentoon avaaminen tapahtui pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

31.3.2014
Villingin vesiosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 31.3.2014 klo 19 Handellsgillet r.f:n tiloissa, Kasarminkatu 23 A 12, 00130 Helsinki. Kokouksessa oli läsnä 13 osuuskunnan jäsentä, joilla yhteensä 14 ääntä. Koko jäsenmäärä on 24. Kokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden. Hallituksen jäseniksi valittiin Risto Leka, Kasperi Saari, Timo Sammallahti ja Juhani Suomela. Varajäseniksi valittiin vuodeksi kerrallaan Jukka Peltonen ja Topi Lajunen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Tilintarkastus Leverage Oy. Tilintarkastajana toimii KHT Aarne Koivikko. Hallitus informoi tekemästään päätöksestä korottaa vuoden 2014 vesihuollon perus- ja käyttömaksuja.

Helmikuu 2014
Helmikuun aikana todettiin vesijohdossa vuoto Villingin Kartanon kiinteistön edessä. Vuoto saatiin korjatuksi
18-19.2.2014. Vuodon syynä oli supistusosan epäonnistunut sähköhitsaus, joka oli kuitenkin kestänyt rakentamisen laadunvalvontaan sisältyneen painekokeen. Vuodon korjaus tapahtui työn tehneen urakoitsijan K Jousmaa Oy:n toimesta ja kustannuksella, koska ensimmäisessä rakennusvaiheessa vastaanotettujen linjojen takuuaika päättyy maaliskuussa 2014.

3.2.2014
Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 05/3.2.2014 hyväksyä Villingin vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Villingin saaren vesiosuuskunnan hakemuksen mukaisesti siten, että tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkoston piiriin on 1.1.2016 ottaen kuitenkin kiinteistöjen liittymisvelvollisuuden osalta huomioon niiden vesihuoltotarve.

29.11.2013
Vesiosuuskunta irtisanoi 29.11.2013 Isännöintiverkko Oy:n kanssa tekemänsä talouspalvelujen toimittamista koskevan sopimuksen. Talouspalvelut toimittaa tulevaisuudessa Tilitoimisto Hörhammer Oy, jonka kanssa osuuskunta solmi sopimuksen 14.1.2014

4.11.2013
Kesävesi suljettiin 4.11.2013. Osuuskunnan vesihuollon piiriin oli vuoden 2013 lopussa kytketty 14 kiinteistöä.

15.5.2013
Villingin vesiosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 15.5 klo 18.00.

26.4.2013
Kelirikon vuoksi veden kesäasentoon avaaminen tapahtui perjantaina 26.4.

12.3.2013
Vesiosuuskunnan järjestyksessä kolmas Tupailta pidetiin tiistaina 12.3 klo 18 ravintola G.W.Sundmasin auditoriossa, Eteläranta 16, 00130 Helsinki. ( Kutsu Tupailtaan)

29.10.2012
Kesävesi suljetaan maanantaina 29.10.2012.

17.9.2012
Villingin vesiosuuskunnan rakennuttama vesihuoltoverkosto on nyt valmis kylän keskustassa, Kylälahden rannan, Villingin Kartanon ja HUN:n kiinteistöjen laheisyydessä. Toukokuussa valmistuivat linjat saaren länsi- ja pohjoisrannoille.
Vesihuoltoverkoston rakentamista jatketaan ajalla 17.9 - 7.10.2012. Silloin valmistuvat linjat etelään ja kaakkoon. Viimeinen linjoista, koilliseen, jää rakennettavaksi myöhemmin.

29.5.2012
Villingin vesiosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidetään 29.5 klo 18.00. Kokouspaikka on Katajanokan Kasino, Laivastokatu 1, 00160 Helsinki. Kokouskutsu Villingin vesiosuuskunnan jäsenille, joita on nyt 19, lähetetään viikolla 20 sähköpostilla.

14.5.2012
Vesihuoltoverkoston rakentamista jatketaan ajalla 14-31.5 talven jälkeen. Kylän keskustassa, Kylälahden rannan, Villingin Kartanon ja HUN:n kiinteistöjen laheisyydessä, tehdään ensimmäisen vaiheen viimeistely- ja maisemointitöitä sekä aloitetaan 2-vaiheen rakentaminen. Toukokuun loppuun mennessä ehdittänee rakentaa linjat saaren länsi- ja pohjoisrannoille. Kesällä ei rakenneta vaan loput linjoista etelään, koilliseen ja kaakkoon valmistuvat näillä näkymin vasta syksyllä 2012.

26.3.2012
Järjestyksessä toinen Tupailta pidettiin ravintola G.W.Sundmansissa.Villingin kiinteistöjen omistajia ja asukkaita oli paikalla 38, jotka saivat tietoa vesihuoltohankkeen ajankohtaisista asioista, 2-vaiheen rakennusaikataulusta ja kustannuksista, liittymismaksun maksamisen eri vaihtoehdoista sekä teknisistä ratkaisuista kiinteistöissä. PowerPoint esitykset: Kasperi Saari ja Matti Heino.

7.2.2012 
Osuuskunnan jäsenet päättivät ylimääräisessä osuuskuntakouksessaan, että 7.000 euron liittymismaksun voi maksaa myös osamaksulla.

23.1.2012
Maanantaina 23.1.2012 oli historiallinen päivä. Villingin Kartano on liitetty vesiosuuskunnan vesihuoltojärjestelmään; hanoista tuli hyvää vettä ja jätevesiviemäri toimi.

19.1.2012 
HSY:n kanssa allekirjoitettiin sopimus. Talousvesi ostetaan HSY:ltä, joka myös huolehtii jäteveden  vastaanottamisesta ja asianmukaisesta käsittelystä.

19.12.2011
Allekirjoitettiin sopimus Isännöintiverkko Oy:n kanssa taloushallintopalvelujen tuottamisesta osuuskunnalle.

24.11.2011
Tupailta ravintola G.W.Sundmansissa. Villingin 43 kiinteistön omistajaa ja asukasta sai tietoa vesihuoltohankkeen ajankohtaisista asioista kuten rakennusaikataulusta, mitä veden saanti tulee maksamaan tilaajalle ja mitä muutostöitä kiinteistöissä vaaditaan. PowerPoint esitykset: Kasperi Saari ja Matti Heino .

24.11.2011 
Ylimääräinen osuuskuntakokous päätti, että liittymismaksu vesi- ja viemäriverkostoon on 7.000 € kultakin erilliseltä vapaa-ajan asumiseen tarkoitetulta kiinteistöltä.

7.10.2011
Veden alitus Jollaksesta Kylälahden rantaa tehtiin hyvässä säässä.

3.10.2011 
Vesihuoltoverkoston rakentaminen alkoi urakoitsijana K. Jousmaa Oy. Jollaksessa liitytään HSY:n verkostoihin. Saaressa vesihuolto tulee Kylälahden rantaan sekä HUN:n
kiinteistöjen läheisyyteen.

22.9.2011
Ensimmäisen vaiheen työn aloitusilmoitus tehty Helsingin kaupungin ympäristökeskukseeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tiedote

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Kutsu Tupailtaan

 

Villingin vesiosuuskunta

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti