Ajankohtaista

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

6.10.2023
Vesi- ja viemäriverkosto laitetaan talviasentoon 30.10. Jäseniä pyydetään ilmoittamaan kotisivujen kautta vesimittarin lukemat (liittäminen ja palvelut, mittarilukemat), jota kautta tieto käytöstä menee tilitoimistoon. Vesijohto ei ole käytettävissä 30.10. jälkeen, eikä kiinteistön pumppaamoa saa käyttää

31.5.2023
Osuuskuntakokous pidettiin 31.5. Hotelli U14:sta, Unioninkatu 14. Läsnä oli 12 jäsentä, joilla yhteensä 14 ääntä. Osuuskuntakokous hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Kokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan 6:teen ja varajäseniä ei valita. Hallituksen jäsenenä jatkavat  Risto Leka, Kasperi Saari, Teijo Vuorinen, jotka olivat vuoden 2021 osuuskuntakokouksessa valittu kolmeksi vuodeksi sekä Matti Ylä-Mononen, joka oli vuoden 2022 varsinaisessa osuuskuntakokouksessa valittu kolmeksi vuodeksi. Lisäksi jäseneksi kolmeksi vuodeksi valittiin Thomas Tillander 31.5.2022.
Tilintarkastajaksi
valittiin HT Johanna Guillou. Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö MGI Tilintarkastus Oy, päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Sari Hakala.Päätettiin korottaa liittymismaksua seuraavasti:- osuuskunnan sääntöjen 8§:n tarkoittamaa liittymismaksu korotetaan 1.6.2023 alkaen 15.980 euroon. Liittymismaksu on kaksinkertainen, mikäli palvelu on ympärivuotinen. Liittymismaksu on osuuskunnan sääntöjen mukaan siirto- ja takaisinmaksukelpoinen ilman liittymismaksuun sisältyvää rahoitusmaksua (4.980 euroa, per 31.5.2023). Päätettiin myös, että kaikille 1.6.2023 jälkeen liittyville lasketaan ja veloitetaan lisäksi rahoitusmaksua 45 euroa/kk liittymismaksuun takautuvasti kesäkuuhun 2023. Rahoitusmaksu on kaksinkertainen, jos sopimus on ympärivuotinen. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 hyväksyttiin ja vahvistettiin perusmaksuksi 462€/vuosi ja talousveden ja viemärin käyttömaksuksi 5,95€/m3.

31.10.2022
Vesi- ja viemäriverkosto laitetaan talviasentoon 31.10. Jäseniä pyydetään ilmoittamaan kotisivujen kautta vesimittarin lukemat (liittäminen ja palvelut, mittarilukemat), jota kautta tieto käytöstä menee tilitoimistoon. Vesijohto ei ole käytettävissä 31.10. jälkeen, eikä kiinteistön pumppaamoa saa käyttää

30.5.2022
Osuuskuntakokous pidettiin 30.5. Hotelli U14:sta, Unioninkatu 14. Läsnä oli 12 jäsentä, joilla yhteensä 14 ääntä. Osuuskuntakokous hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Kokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan 6:teen ja varajäsenten lukumäärä on yksi. Hallituksen jäsenenä jatkavat  Risto Leka, Kasperi Saari, Juhani Suomela ja Teijo Vuorinen, jotka olivat vuoden 2021 osuuskuntakokouksessa valittu kolmeksi vuodeksi sekä Jussi Olkkonen, joka oli vuoden 2020 varsinaisessa osuuskuntakokouksessa valittu kolmeksi vuodeksi.  Lisäksi jäseneksi kolmeksi vuodeksi valittiin Matti Ylä-Mononen. Varajäseneksi valittiin vuodeksi kerrallaan Thomas Tillander uudelleen. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö MGI Tilintarkastus Oy, päävastuullisena tarkastajana toimii HT-tilintarkastaja Harri Saarinen.Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 hyväksyttiin ja vahvistettiin perusmaksuksi 420€/vuosi ja talousveden ja viemärin käyttömaksuksi 5,41€/m3.

28.4.2022
Kesävesi on avattu ja viemärin käyttö sallittu

20.1.2022
Osuuskunnan hallitus hyväksyi kokouksessa 20.1. käyttömaksun korotuksen 1.1.2022 alkaen. Uusi käyttömaksu on 5,41€/m3, perusmaksu on ennallaan 420€/vuosi. Vesimaksut lähetetään viikolla 10, eräpäivä on 25.3.

1.11.
Vesi- ja viemäriverkosto laitetaan talviasentoon 1.11. Jäseniä pyydetään ilmoittamaan kotisivujen kautta vesimittarin lukemat (liittäminen ja palvelut, mittarilukemat), jota kautta tieto käytöstä menee tilitoimistoon. Vesijohto ei ole käytettävissä 1.11. jälkeen, eikä kiinteistön pumppaamoa saa käyttää

30.9.2021
Osuuskuntakokous pidettiin 30.9. Hotelli U14:sta, Unioninkatu 14. Läsnä oli 16 jäsentä, joilla yhteensä 30 ääntä. Osuuskuntakokous hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Hallituksen jäsenenä jatkaa Jussi Olkkonen, joka oli vuoden 2020 varsinaisessa osuuskuntakokouksessa valittu kolmeksi vuodeksi. Hallitukseen valittiin uudelleen kolmeksi vuodeksi Risto Leka, Kasperi Saari ja Juhani Suomela. Viidenneksi jäseneksi hallitukseen valittiin Teijo Vuorinen. Varajäseniksi valittiin vuodeksi kerrallaan Matti Ylä-Mononen ja Thomas Tillander uudelleen. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö MGI Tilintarkastus Oy, päävastuullisena tarkastajana toimii HT-tilintarkastaja Harri Saarinen.Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin ja vahvistettiin perusmaksuksi 420€/vuosi ja talousveden ja viemärin käyttömaksuksi 5,25€/m3. Varsinaisen osuuskuntakokouksen jälkeen hallituksen puheenjohtaja taustoitti PowerPoint esityksellään kokoukseen osallistuneita eräillä ajankohtaisilla asioilla, mutta niistä ei tehty päätöksiä.

23.4.2021
Kesävesi on avattu ja viemärin käyttö sallittu

26.4.2021
Vesi- ja viemäriverkon kesäkauden käyttöönottotoimenpiteet (avaus, huuhtelu ja talousvesinäytteet) aloitetaan viikon 16 alussa. Työ kestää noin viikon (päivitetty 15.4.).

4.3.2021
Osuuskunnan hallitus hyväksyi kokouksessa 4.3. käyttömaksun korotuksen 1.1.2021 alkaen. Uusi käyttömaksu on 5,25€/m3, perusmaksu on ennallaan 420,00€/vuosi. Vesimaksut lähetetään viikolla 11, eräpäivä on 31.3.

26.10.2020
Vesi- ja viemäriverkosto laitetaan talviasentoon 26.10 (päivitetty 18.10.) Jäseniä pyydetään ilmoittamaan kotisivujen kautta vesimittarin lukemat (liittäminen ja palvelut, mittarilukemat), jota kautta tieto käytöstä menee tilitoimistoon. Vesijohto ei ole käytettävissä 26.10. jälkeen, eikä kiinteistön pumppaamoa saa käyttää

25.9.2020
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
Helsingin hallinto-oikeuden ja ympäristönsuojelupäällikön päätökset kumotaan ja Arkkitehtiliiton hakemus vesihuoltolaitoksen vesi-ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta hylätään. Korkein hallinto-oikeus julkaisi päätöksen vuosikirjaratkaisuna. Korkein hallinto-oikeus on vuodesta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävistä päätöksistä. Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muuten yleistä merkitystä

24.9.2020
Osuuskuntakokous pidettiin 24.9. Hotelli U14:sta. Kokous hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille  Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti

4.5.2020
Villingin vesiosuuskunnan hallitus päätti kokouksessaan 16.4, että vastaselitys tehdään korkeimmalle hallinto-oikeudelle asiassa, jossa Helsingin kaupungin terveysviranomainen on vapauttanut Suomen Arkkitehtiliitto ry:n omistaman kiinteistön ”Oivala” liittämisvelvollisuudesta Villingin vesihuoltoon. Vastaselitys on toimitettu 29.4. korkeimmalle hallinto-oikeudelle

4.5.2020
Korkein hallinto-oikeus on varannut Villingin vesiosuuskunnalle tilaisuuden antaa vastaselityksen Arkkitehtiliiton tekemään vastineeseen ja Helsingin kaupungin antamaan lausuntoon liittyen vesiosuuskunnan vaatimaan muutoksenhakuun kiinteistö Oivalan vapauttamispäätöksestä liittyä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemärijohtoon. Klikkaa tummennetuista, niin pääset kirjelmiin. Hallitus päättää vastaselityksen antamisesta 16.4. kokouksessa.

20.4.2020
Kesävesi- ja viemäri avataan 20.4.

28.10.2019
K Jousmaa Oy laittaa vesi- ja viemäriverkoston talviasentoon maanantaina 28.10.2019. Samalla he poistavat vesimittarin, lukevat sen ja ilmoittavat kulutuksen tilitoimistollemme. Jos poistatte mittarin itse, ilmoittakaa lukema tilitoimistoon. Vesijohto ei ole käytössä 28.10. jälkeen eikä kiinteistön pumppaamoa saa käyttää.

27.5.2019
Osuuskuntakokous pidettiin 27.5. Hotelli F6:ssa. Läsnä oli 11 jäsentä, joilla yhteensä 12 ääntä. Osuuskuntakokous hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Talousarvio vuodelle 2019 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

23.4.2019
Kesävesi avataan pääsiäisen jälkeen viikolla 17.

15.3.2019
Vesilaskut lähetetään kiinteistöille kuluvalla viikolla, eräpäivä 29.3. Perusmaksua on jouduttu korottamaan merkittävästi muun muassa liittymisinnon ja asemakaavan etenemisen pysähdyttyä.

24.12.2018
Osuuskunnan hallitus on vedonnut Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jotta Arkkitehtiliiton kiinteistö Oivalalle myönnetty vapautus vesihuoltoon liittymisvelvollisuudesta kumottaisiin. Lue hakemus tästä

29.10.2018
Vesi- ja viemäriverkosto laitetaan talviasentoon 29.10. Jäseniä pyydetään ilmoittamaan vesimittarin lukeman tilitoimistoon. Vesijohto ei ole käytettävissä 29.10. jälkeen eikä kiinteistön pumppaamoa saa käyttää.

24.5.2018
Osuuskuntakokous pidettiin 24.5. Hotelli F6:ssa. Läsnä oli 8 jäsentä, joilla yhteensä 9 ääntä. Osuuskuntakokous hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Talousarvio vuodelle 2018 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

27.4.2018
Torstaina 27.4. avataan kesävesi ja viemäri sään salliessa.

29.3.2018
2018 vesimaksut postitettu.

13.11.2017
K Jousmaa Oy laittaa vesi- ja viemäriverkoston talviasentoon 13.11.2017. Samalla he poistavat vesimittarin, lukevat sen ja ilmoittavat kulutuksen tilitoimistollemme. Jos poistatte mittarin itse, ilmoittakaa lukema tilitoimistoon. Vesijohto ei ole käytössä 13.11. jälkeen eikä kiinteistön pumppaamoa saa käyttää.

16.5.2017
Vesihuollon perus- ja käyttömaksut nousevat. Uusi perusmaksu on 16,12€/kk ja talousveden ja viemärin käyttömaksu on 4,46€/m3. Uudet maksut tulivat voimaan 1.1.2017. Liittymäjohtojen liitoskohdan sopimisesta annettavasta lausunnosta vesiosuuskunta perii palvelumaksua 150€. Verkostojen ylläpitopalvelumaksua, joka syntyy verkoston huollosta, käyttöönotosta ja tyhjennyksestä, peritään toteutuneen kustannuksen mukaan vesihuollon piirissä olevilta jäseniltä. Osuuskuntakokous vahvisti nämä hallituksen tekemät päätökset. 

16.5.2017
Osuuskuntakokous pidettiin 16.5. Hotelli F6:ssa. Läsnä oli 10 jäsentä, joilla yhteensä 11 ääntä. Osuuskuntakokous hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Talousarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

24.4.2017
Veden kesäasentoon laittaminen jouduttiin toteuttamaan linja kerrallaan kahdessa osassa jäätymisvaaran vuoksi.

31.10.2016
K Jousmaa Oy laitta vesi- ja viemäriverkosto talviasentoon 31.10.2016.
Samalla he poistavat vesimittarin, lukevat sen ja ilmoittavat kulutuksen tilitoimistollemme.
Vesijohto ei ole käytössä 31.10. jälkeen eikä kiinteistön pumppaamoa saa käyttää.
Villingin vesiosuuskunta

Ajankohtaista

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Vesi- ja viemärijohdon aukaisu keväällä 2024

Vesi- ja viemärijohto pyritään aukaisemaan kelien sen salliessa viikolla 17. Vapuksi auki!